Sự Kiện

01/03/2023


[TECHTALK 02.2023] SAVE THE DATE FOR THE TECH TALK 02.2023 

Mở màn cho Series TechTalk 2023 là phần chia sẻ từ Mr. CEO của TTV, buổi chia sẻ của anh là câu chuyện về "người thật, việc thật" về sự cố gắng và truyền cảm hứng cho tất cả các thành viên đại gia đình TTV. 

4

3

23

Cảm ơn sự chia sẻ sâu sắc của anh, rất hi vọng sẽ còn nhiều buổi chia sẻ nữa của anh để mang lại những câu chuyện truyền cảm hứng cho members TTV.