e1

173

BASES

e1

42980

WORKSTATIONS

e1

30

COUNTRIES/REGIONS

EXPLORE WHAT WE DO

EXPLORE WHAT WE DO

EXPLORE WHAT WE DO

EXPLORE WHAT WE DO

EXPLORE WHAT WE DO

EXPLORE WHAT WE DO

EXPLORE WHAT WE DO

EXPLORE WHAT WE DO

EXPLORE WHAT WE DO

EXPLORE WHAT WE DO

EXPLORE WHAT WE DO

EXPLORE WHAT WE DO

EXPLORE WHAT WE DO

EXPLORE WHAT WE DO

EC-CUBE - Entertainment (Nhà cung cấp lớn về máy chơi game)

EC-CUBE - Entertainment (Nhà cung cấp lớn về máy chơi game)

Bối cảnh và thách thức

Công ty khách hàng của chúng tôi được thành lập bởi sự sáp nhận về mặt quản lý. Sau khi sáp nhập, các công ty trong tập đoàn vẫn bán sản phẩm theo cách riêng của mình. Vì vậy, họ hướng đến việc làm sao nâng cao nhận thức của khách hàng về các sản phẩm - dịch vụ của tập đoàn, đưa sản phẩm đến nhiều đối tượng khách hàng hơn thông qua việc tích hợp các sản phẩm - dịch vụ lên cùng một nền tảng.

Hiệu quả vận dụng

Chúng tôi đã thành công trong việc xây dựng trang thương mại điện từ bằng EC-CUBE, và thống nhất hình ảnh thương hiệu. Ngoài ra, chúng tôi đã cải tiến chức năng xử lý linh hoạt sau khi release, và cung cấp kênh bán hàng mới dễ sử dụng cho người dùng.


Tổng quan dự án

  • Kỳ hạn:4 tháng
  • Số lượng thành viên:4 người
  • Quy trình xử lý:Thiết kế chi tiết, phát triển, test, release, bảo trì
Drupal - Financial Company (Tập đoàn kiểm toán lớn)

Drupal - Financial Company (Tập đoàn kiểm toán lớn)

Bối cảnh và thách thức

Công ty khách hàng của chúng tôi cung cấp dịch vụ tự vấn chuyên nghiệp cho những doanh nghiệp đang gặp khó khăn về M&A. Họ dựa trên thành quả và kinh nghiệm phong phú của mình để hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục những vấn đề liên quan tới M&A.
Trước đây chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ trên trang web cho họ, nhưng sau đó họ đã cân nhắc việc thay thế trang web để giao diên thân thiện với người dùng hơn, nâng cấp chức năng hiện tại để cải thiện hiệu quả, và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Ngoài ra, họ cũng quan tâm đến việc làm thế nào thể tích hợp quản lý user giữa nhiều trang với nhau.

Hiệu quả vận dụng

Trang web sau khi cải tiến được làm mới toàn bộ giao diện so với trước đây, nên trở nên thân thiện với người dùng hơn, ngoài ra hệ thống cũng hỗ trợ trên điện thoại thông minh. Chức năng cũng được cải thiện cho dễ dùng hơn theo yêu cầu của người dùng, giúp nâng cao mức độ hài lòng từ khách hàng. Ngoài ra, họ cũng có thể tập trung quản lý người dùng bằng cách tích hợp với dịch vụ quản lý ID khách hàng.


Tổng quan dự án

  • Kỳ hạn:16 tháng
  • Số lượng thành viên:5 người
  • Quy trình xử lý:Thiết kế chi tiết, phát triển, test, release, bảo trì
EC-Cube - E-commerce (TV shopping)

EC-Cube - E-commerce (TV shopping)

Bối cảnh và thách thức

Chúng tôi đã đăng bán hơn 10.000 sản phẩm trên nền tảng EC khác, nhưng đó là nguyên nhân làm giảm tỷ lệ CVR như tốc độ phản hồi cực kỳ chậm, thường bị ngắt session ngoài ý muốn,v.v... Ngoài ra, các cách thức bán hàng sử dụng các kênh khác ngoài web không được dự tính , nên cần phải tùy chỉnh nâng cao.
Do đó, nên tảng hiện hành có thông số phức tạp đối với việc vận hành, bảo trì, nên nó tốn nhiều thời gian và chi phí hơn mức cần thiết. Ngoài ra, việc thiếu thông tin về vận hành, bảo trì khiến cho việc sửa chửa càng khó khăn hơn.

Hiệu quả vận dụng

Chúng tôi đề xuất EC-CUBE4 làm nền tảng mới, để cải thiện các phản hồi có vấn đề, loại bỏ những lỗi nhỏ như ngắt session ngoài ý muốn, xác xuất vận hành, bảo trì hệ thống an toàn.


Tổng quan dự án

  • Kỳ hạn:7 tháng
  • Số lượng nhân viên:15 người
  • Quy trình xử lý:Thiết kế, coding, test tích hợp

LET'S CONTACT US

WE ARE WAITING FOR YOU.