Phát triển offshore dạng Lab là loại hình phát triển như xây dựng nhóm phát triển dành riêng cho khách hàng, với nhân viên cố định để phát triển theo yêu cầu khách hàng.

ƯU ĐIỂM

1

Chỉ thị công việc một cách linh hoạt

Do là team dành riêng cho khách hàng nào đó nên có thể chỉ thị xử lý những yêu cầu gấp một cách linh hoạt.

2

Tích lũy bí quyết

Do luôn liên kết với khách hàng nên các thành viên trong nhóm ngày càng hiểu rõ/chi tiết về nghiệp vụ hệ thống của phía khách hàng nên giúp cho công việc phát triển thuận lợi hơn và tốc độ thực hiện cũng nhanh hơn.

3

Duy trì nguồn nhân lực xuất sắc

Nếu là hợp đồng dự án thông thường thì sẽ rất khó để giữ cùng nguồn nhân sự đã thực hiện mỗi khi đặt hàng. Tuy nhiên, với loại hình hợp đồng phát triển offshore kiểu LAB sẽ giúp khách hàng duy trì nguồn nhân lực tương tự trong một khoảng thời gian nhất định.

4

Chi phí phát triển cố định

Vì số lượng nhân sự là cố định, không cần điều chỉnh báo giá chi phí khi có thay đổi yêu cầu hoặc bổ sung chức năng.

KHUYẾN KHÍCH ĐỐI VỚI KIỂU PHÁT TRIỂN NHƯ VẦY

1

Phát triển hệ thống trung và dài hạn

2

Dự án chưa có định nghĩa trước đặc tả chức năng rõ ràng chẳng hạn như phát triển Agile

3

Dự án cần phải bảo trì vận hành, cải thiện và sửa chữa hệ thống định kỳ.

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐANG CÂN NHẮC LOẠI HÌNH PHÁT TRIỂN OFFSHORE LẦN ĐẦU

Đối với khách hàng sử dụng offshore lần đầu, chắc chắn họ sẽ có một số lo ngại như: (1) Sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa (2) Quản lý nhóm (3) Yếu tố chất lượng Công ty chúng tôi đang nỗ lực làm sao kết hợp các yếu tố trên để giúp khách hàng không phải lo ngại.

1

Phát triển Agile

Mô hình phát triển Agile giúp cho cho khách hàng xác nhận sản phẩm đầu ra cho cho từng sprint ngắn hạn nên có thể sửa chữa sai sót về nhận thức giữa nhân viên lập trình & khách hàng ở giai đoạn sớm. Đây là hình thức phát triển đòi hỏi phải giao tiếp chặt chẽ và điều này sẽ được thực bởi Br-SE & Communicator của công ty chúng tôi.

2

Áp dụng hệ thống quản lý dự án

Chúng tôi sử dụng các công cụ chính như JIRA và Backlog để kiểm tra tiến độ của từng thành viên, trực quan hóa tiến độ của dự án và quản lý dự án một cách phù hợp. Ngoài ra, PMO và nhóm QA sẽ giám sát quy trình và hỗ trợ quản lý dự án hoạt động tốt hơn.

3

Nhân sự biết tiếng Nhật

Hầu hết nhân viên PM và PL đều có kỹ năng tiếng Nhật (có chứng chỉ N3 JLP hoặc tương đương N3) nên họ có thể hiểu và xử lý nhanh yêu cầu chi tiết. Chúng tôi cũng đang nỗ lực cải thiện kỹ năng ngôn ngữ tiếng Nhật bằng cách tổ chức dạy lớp tiếng Nhật trong công ty thường xuyên.