CHANCES TO GROW WITH US

 

Senior Manager for System development/Negotiator with client

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore


02 vị trí Xem chi tiết
 

SENIOR JAVA DEVELOPER


 

Project Manager


05 vị trí Xem chi tiết
 

Kỹ sư Drupal middle/senior


01 vị trí Xem chi tiết
 

Senior QA Manager


21 vị trí Xem chi tiết
 

CHUYÊN VIÊN CLOUD ARCHITECT


 

Kỹ sư FULLSTACK (Nhóm ABS)


 

Kỹ sư PHP junior (Drupal Training Offer/Fresher Welcome)


 

Kỹ sư Front-End senior


02 vị trí Xem chi tiết
benefit-support-img

Ưu điểm

  • Được đào tạo & hỗ trợ thêm về kiến ​​thức chuyên môn để thực hiện công việc 

  • Được đào tạo thêm về kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng mềm thông qua LMS / hội thảo offline

  • Tham gia các sự kiện thường xuyên tại công ty như Sự kiện sinh nhật

  • Tham gia lớp học tiếng Nhật miễn phí

  • Tham gia các hoạt động chung với các thành viên khác sau thời gian làm việc (như tập Gym, Yoga ...)

benefit 1

Đào tạo

benefit 1

Bảo hiểm

benefit 1

Thưởng dự án

benefit 1

Chăm gia đình