CHANCES TO GROW WITH US

 

Project Manager


05 vị trí Xem chi tiết
 

Kỹ sư PHP junior (Drupal Training Offer/Fresher Welcome)


benefit-support-img

Ưu điểm

  • Được đào tạo & hỗ trợ thêm về kiến ​​thức chuyên môn để thực hiện công việc 

  • Được đào tạo thêm về kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng mềm thông qua LMS / hội thảo offline

  • Tham gia các sự kiện thường xuyên tại công ty như Sự kiện sinh nhật

  • Tham gia lớp học tiếng Nhật miễn phí

  • Tham gia các hoạt động chung với các thành viên khác sau thời gian làm việc (như tập Gym, Yoga ...)

benefit 1

Đào tạo

benefit 1

Bảo hiểm

benefit 1

Thưởng dự án

benefit 1

Chăm gia đình