Chatbot image

Chatbot

Chatbot được tích hợp vào trang Website để hỗ trợ trả lời tự động các câu hỏi từ khách hàng nhằm nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng và giảm chi phí nhân lực vận hành.

Kiểm thử phần mềm tự động  image

Kiểm thử phần mềm tự động

Chúng tôi cung cấp dịch vụ test tự động「testsigma」để tự động hóa testing và thực hiện test lại.

Giải pháp toàn diện về quy trình nghiệp vụ cho doanh nghiệp image

Giải pháp toàn diện về quy trình nghiệp vụ cho doanh nghiệp

Hệ thống dịch vụ Eform & APAR được xây dựng nhằm hỗ trợ cho việc quản lý quy trình nghiệp vụ hiệu quả hơn trong doanh nghiệp. "Hệ thống eForm" là hệ thống hỗ trợ xử lý cho việc yêu cầu thanh toán như chi phí đi lại v.v..."Hệ thống APAR" là hệ thống hỗ trợ xử lý cho việc quản lý các khoản phải thu và khoản phải trả. Khách hàng có thể sử dụng từng hệ thống riêng lẻ hoặc hệ thống được tích hợp cả hai.

Phát triển Offshore image

Phát triển Offshore

Về phát triển offshore dạng lab, một nhóm nhân viên phát triển phần mềm được kết hợp dành riêng cho khách hàng, họ sẽ phụ trách xử lý - tiến hành công việc theo chỉ dẫn từ khách hàng. Do là nhóm phát triển riêng cho khách hàng nên họ luôn sẵn sàng giải quyết công viêc hoặc dự án gấp một cách linh hoạt.

CMS image

CMS

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sử dụng dùng CMS - một hệ thống quản lý vận hành Website. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp giải pháp Drupal-một sản phẩm CMS thuộc hệ thống mã nguồn mở, và Acquia-một dịch vụ được quản lý bởi Drupal.

Quản lý quy trình nghiệp vụ image

Quản lý quy trình nghiệp vụ

Quản lý quy trình nghiệp vụ Activiti - sản phẩm của công ty Alfresco, hỗ trợ cho việc điện tử hóa công việc dựa trên quản lý quy trình nghiệp vụ và giúp ích cho việc làm tại nhà.

E-COMMERCE image

E-COMMERCE

Chúng tôi cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống front-end cho trang EC bằng Shopify dạng Cloud, và EC-CUBE dạng On-premises. EC-CUBE có phiên bản mới nhất thực tế là hệ thống phiên bản EC-CUBE4.x

DEPLOYED TECHNOLOGIES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco

t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
t11
t12