Sự Kiện

11/11/2021


Trong 7 năm qua, sự lớn mạnh và hoàn thiện của công ty vượt xa mong đợi, tất cả là nhờ phương châm làm việc luôn hướng đến sự hài lòng của khách hàng.

214678

Chúc mừng ngày kỷ niệm thành lập công ty. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng tinh thần đồng đội sẽ luôn tạo nên sự thành công trong công việc.
Chúng tôi là Transcosmos Technologic Arts!