Kiểm thử tự động dựa trên trình duyệt được áp dụng chủ yếu cho mảng kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống. Chúng tôi sử dụng dịch vụ kiểm thử tự động "testsigma" dựa trên Selenium dựa trên Selenium được phát triển bởi công ty Testsigma Technologies để tự động hóa việc kiểm thử phần mềm. Từ đó, chúng tôi có thể kiểm thử giữa các trình duyệt như Chrome, Firefox, Edge, v.v... và giữa các thiết bị như máy tính để bàn hoặc xách tay. Đặc biệt, trong mô hình phát triển Agile, dự án phát triển liên tục hoặc bảo trì thì tự động kiểm thử sẽ giúp ích cho việc ảnh hưởng chất lượng phần mềm.

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

1

Kiểm thử dựa trên đám mây

Windows/Mac, Chrome/Firefox/Edge, etc… Chúng tôi thực hiện kiểm thử trên testsigma mà không cần chuẩn bị các môi trường test. Tất nhiên là cũng có thể thực hiện test trên môi trường local. (Cần cài đặt Agent).

2

Vận hành không dây

Bạn có thể tạo test scenario dựa trên các câu tiếng Anh, và bạn không cần viết Selenium code

3

Hỗ trợ cho thiết bị di động

Hỗ trợ test bằng máy thực trên môi trường local và test bằng máy ảo trên môi trường đám mây. ※Test trên máy thực cần kết nối có dây giữa thiết bị di động với PC chủ (cần có Agent).

4

Hỗ trợ kiểm thử trên máy ảo được hỗ trợ bởi user-agent trên trình duyệt Web Chrome

5

Đối với các native apps - ứng dụng được phát triển dành riêng cho nền tảng chuyên biệt thì có thể sử dụng dịch vụ máy ảo AWS Device Farm hoặc SauceLabs (https://saucelabs.com) mang tính nội bộ.

6

Hỗ trợ thu tập chứng cứ khi kiểm thử

Cho phép chụp màn hình khi đang thao tác, quay video khi đang thao tác. ※Việc quay Video chỉ hỗ trợ khi thực hiện trên cơ sở đám mây.

7

Hỗ trợ tải về hàng loạt hình ảnh được chụp

8

Hỗ trợ xuất kết quả kiểm thử bằng file Excel.

9

Tạo module cho test scenario.

Hỗ trợ kết hợp một vài scenario để tạo module . Ngoài ra, nó còn cho phép định nghĩa nhiều data input đối với 1 scenario, giúp nhằm giảm chi phí tạo test scenario khi có nhiều điều kiện.