03 vị trí


MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

+ Cung cấp, vận hành và bảo trì các hệ thống chạy trên AWS và GCP.

+ Cung cấp hướng dẫn vận hành và triển khai AWS và các phương pháp hay nhất trong suốt vòng đời của dự án.

+ Cung cấp kiến ​​thức chuyên môn về các nguyên tắc bảo mật AWS và các phương pháp hay nhất-Di chuyển dữ liệu giữa ứng dụng và AWS

+ Kinh nghiệm thiết lập đường ống CI / CD (Jenkins, tự động hóa kiểm tra, quét mã, v.v.) và các tiêu chuẩn mã hóa / triển khai

+ Có kinh nghiệm với phần mềm cấu hình và quản lý như GIT

+ Di chuyển cơ sở hạ tầng của bạn sang cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng cao và không mất thời gian.

+ Thiết lập ngăn xếp đồng hồ.

+ Viết cơ sở hạ tầng dưới dạng mã bằng cách sử dụng hình thức đám mây, không máy chủ và teraforms.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

+ Cử nhân Kỹ thuật Khoa học Máy tính hoặc lĩnh vực kỹ thuật liên quan (hoặc tương đương)

+ Trải nghiệm phong phú với các dịch vụ AWS cốt lõi như AWS Lambda, API Gateway, DynamoDB, ElastiCache, VPC, EC2, RDS, v.v.

+ Node js, có kinh nghiệm phát triển liên quan đến công nghệ liên quan đến Javascript trên 3 năm

+ Nền tảng tuyệt vời cho quản trị Linux / Unix.

+ Các khái niệm mạnh mẽ về thực tiễn tốt nhất về bảo mật (sử dụng vai trò IAM, KMS, v.v.).

+ Trải nghiệm với ngăn xếp IaC Ansible, Docker, Kubernetes, Terraform, v.v.

+ Có kinh nghiệm với các giải pháp giám sát như CloudWatch, Prometheus, ELK stacks.

+ Đã từng tiếp xúc với thiết kế hệ thống quy mô lớn.

+ Khả năng khắc phục sự cố hệ thống phân tán.

+ Chứng nhận AWS được đề xuất

+ Trải nghiệm với Docker và Kubernetes một điểm cộng!

+ Tiếng Anh: Trung cấp


 

Upload your CV
One file only, 5 MB limit, file types: pdf, docx, pptx.