1. Mô tả vị trí công việc, chức danh công việc:

+ Phụ trách phát triển phần mềm công nghệ thông tin, phát triển mở rộng dự án.

+ Quản lý tiến độ và chất lượng dự án.

+ Thu thập thông tin, phân tích dữ liệu dự án.

+ Thực hiện các điều tra liên quan.

+ Trao đổi, giao tiếp với công ty mẹ, công ty đối tác, nhà cung cấp v.v bằng tiếng Anh, tiếng Nhật.

+ Những công việc khác theo sự phân công của Giám đốc.

2. Yêu cầu về trình độ: Để đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của một chuyên gia quản trị thông tin trong lĩnh vực công nghệ thông tin theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của Công ty thì chuyên viên phần mềm cần đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về Quản trị thông tin, Định hướng quản trị thông tin, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Quản trị hiện đại

+ Trình độ tiếng Nhật: Trình độ N2 hoặc N1 (yêu cầu bắt buộc). Hoặc trình độ tiếng Anh TOEIC 800, IELTS 7.0 trở lên.

3. Yêu cầu về kinh nghiệm:

+ Có ít nhất 9 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí chuyên viên hoặc vị trí tương đương hoặc cao hơn trong lĩnh vực lập trình máy vi tính, phát triển phần mềm, quản trị thông tin, định hướng quản trị thông tin, công nghệ thông tin, quản trị hiện đại, quản trị kinh doanh.

+ Có kinh nghiệm làm việc tại những công ty lớn của Nhật Bản, am hiểu cách làm việc của người Nhật.

+ Có kiến thức chuyên sâu về phát triển phần mềm, phân tích thống kê dữ liệu, công nghệ thông tin, quản trị thông tin, định hướng quản trị thông tin, quản trị hiện đại, quản trị kinh doanh. 

4. Phúc lợi

+ Lương thỏa thuận 

+ Hưởng các chế độ đầy đủ theo luật.

+ Hưởng đầy đủ chính sách đãi ngộ của công ty.

 

Upload your CV
One file only, 5 MB limit, file types: pdf, docx, pptx.