Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên phù hợp với vị trí Quản lý dự án, người sẽ đóng góp một phần Product cho sự đa dạng của các ngành công nghiệp tại thị trường ASEAN.

Mô tả công việc:

 • Quản lý dự án cho Team Product Singapore
 • Sản phẩm phát triển  có sử dụng Chatbots, NLP, AI, FB NLP API, Google NLP / AI apis
 • Tạo Chatbots được sử dụng cho nhiều lĩnh vực ở các thị trường Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, và thị trường ASEAN
 • Được trải nghiệm những product thú vị, và làm việc cho những khách hàng cùng team product tuyệt vời.
 • Quản lý dự án trong ngân sách và thời gian đã thoả thuận với khách hàng đồng thời kiểm soát được phạm vi và ảnh hưởng do bởi thay đổi yêu cầu trong suốt quá trình thực hiện dự án.
 • Đảm bảo chất lượng giao hàng
 • Làm việc với trưởng nhóm để quản lý nhân viên phát triển và phân công công việc theo nhu cầu phát triển của dự án.
 • Báo cáo tiến độ công việc cho giám đốc và khách hàng
 • Báo cáo các vấn đề về dự án (tình trạng phát triển, tiến độ, các vấn đề và rủi ro), khách hàng và nhân viên. 
 • Đồng thời làm việc với  Business Analysts/Product Owners để xác định Requirements, Design, và quy trình lập báo giá.

Kỹ năng và Kinh nghiệm cần thiết:

Trình độ chuyên môn:

 • Cử nhân các ngành Khoa học Máy tính hoặc Công nghệ Thông tin.
 • Chuyên môn kỹ thuật tối thiểu 7 năm, trong các lĩnh vực về Node.js, React, Vue.js
 • Nói và viết tiếng Anh, tiếng Nhật tốt là một điểm 

Ưu tiên:

 • ­Là người có tính cách ôn hòa
 • Sẵn sàng học hỏi và tìm hiểu các kỹ thuật mới
 • Có thể bắt đầu công việc sớm
Upload your CV
One file only, 5 MB limit, file types: pdf, docx, pptx.