03 vị trí


Mô tả công việc

 • Đảm nhận vị trí full stack cho NodeJS, VueJS hoặc ReactJS.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong quy trình Agile/ Scrum
 • Làm rõ được các yêu cầu
 • Thực hiện unit test để đảm bảo chương trình chạy đúng với tài liệu thiết kế
 • Trình bày kết quả trong các cuộc họp demo với khách hàng bằng tiếng Anh
 • Giám sát và cải thiện hiệu suất

Yêu cầu công việc

 • Có chứng chỉ B.S. trong ngành Khoa học Máy tính, hoặc tương đương.
 • Có kinh nghiệm làm việc với vai trò là Fullstack developer với Node.JS, Cloud developer AWS, Vue.JS or Reac.JS trong dự án thực tế.
 • Có khả năng nghiên cứu và tiếp cận công nghệ mới nhanh chóng.
 • Có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh
 • Vừa có thể làm việc độc lập vừa mang lại hiệu quả làm việc nhóm
 • Có thể làm việc dưới môi trường áp lực cao

Ưu tiên khi:

 • Có kinh nghiệm làm việc với vai trò Cloud Developer (AWS) là một điểm cộng.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm Architect Design với NodeJS hoặc Vue.JS.

Vui lòng nộp CV bằng tiếng Anh.
Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Upload your CV
One file only, 5 MB limit, file types: pdf, docx, pptx.