* Mô tả công việc

+ Phân tích các yêu cầu của khách hàng.

+ Đề xuất các giải pháp kỹ thuật cho khách hàng.

+ Đảm nhận vai trò key member để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong các dự án dưới sự chỉ dẫn của leaders có kinh nghiệm.

+ Phối hợp với khách hàng tiềm năng để tìm hiểu về những hệ thống đã có, xác định những yếu tố phức tạp hoặc rủi ro để có thể ứng dụng vào thực tế.

+ Coding theo coding rule, tạo unit test, integration tests và deployment scripts thích hợp.

+ Đọc hiểu các tài liệu thiết kế (Thiết kế cơ bản, Thiết kế chi tiết).

+ Coding các chức năng một cách chính xác dựa trên tài liệu thiết kế.

+ Thực hiện unit test để đảm bảo chương trình chạy đúng với tài liệu thiết kế

+ Báo cáo trực tiếp với leader.

 

* Yêu cầu công việc:

+ Có chứng chỉ B.S. trong ngành Khoa học Máy tính, hoặc tương đương.

+ Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển J2EE

+ 2 năm kinh nghiệm về Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu: PostgreSQL, SQL Server, My SQL, Oracle.

+ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm Java Developer.

+ Có kinh nghiệm về các framework Spring Boot, Hibernate, vv… và Bootstrap, JQUERY, Restful.

+ Có kinh nghiệm triển khai và phát triển JBOSS / JBPM

+ Có kiến ​​thức về DevOps (AWS) và kinh nghiệm làm việc trong DevOps là một điểm cộng.

+ Có kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế

+ Có khả năng nghiên cứu và tiếp cận công nghệ mới nhanh chóng.

+ Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc

+ Vừa có thể làm việc độc lập vừa mang lại hiệu quả làm việc nhóm

+ Có thể làm việc dưới môi trường áp lực cao

 

*** Vui lòng nộp CV bằng tiếng Anh.

Công ty sẽ liên hệ với những ứng viên được chọn, CV của bạn sẽ được lưu lại tại công ty.

Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Upload your CV
One file only, 5 MB limit, file types: pdf, docx, pptx.