* Mô tả công việc

- Đọc và hiểu các tài liệu thiết kế (Basic Design, Detail Design).
- Tạo được TODO list.
- Code chính xác chức năng dựa trên tài liệu thiết kế hoặc yêu cầu.
- Tạo và thực hiện unit test cho tài liệu thiết kế hoặc các yêu cầu.
- Phát triển các trang web và sản phẩm bằng Drupal 8/Drupal 9.
- Tiến hành nâng cấp và bảo trì website bằng Drupal 8/Drupal 9.
- Làm các công việc liên quan khác do người hướng dẫn giao.
- Báo cáo trực tiếp với leader.

 

* Yêu cầu công việc

※Điều kiện cần có
- Sinh viên năm cuối/ mới ra trường/ dưới 1 năm kinh nghiệm.
- Sẵn sàng làm việc chính thức toàn thời gian.
- Kỹ năng lập trình cơ bản, kỹ năng phản biện và tư duy logic tốt.
- Tiếng Anh: kỹ năng đọc viết tốt.
- Có ý thức cải thiện bản thân
- Chủ động học hỏi.

※Điểm cộng:
- Có kiến ​​thức tốt về Javascript Framework như Vue, Angular, React.
- Có kiến ​​thức và kinh nghiệm tốt về HTML/ CSS, Javascript.
- Có kiến ​​thức nền tảng hoặc kinh nghiệm với một trong các framework PHP (Laravel, Zend, Symfony ...) là một điểm cộng.
- Có kỹ năng debug.

 

**** Vui lòng nộp CV bằng tiếng Anh.
Công ty sẽ liên hệ với những ứng viên được chọn, CV của bạn sẽ được lưu lại tại công ty.
Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Upload your CV
One file only, 5 MB limit, file types: pdf, docx, pptx.