05 vị trí


* Mô tả công việc

- Quản lý dự án cho Team Product Singapore.

- Sản phẩm phát triển có sử dụng Chatbots, NLP, AI, FB NLP API, Google NLP / AI apis

- Chatbots được sử dụng cho nhiều lĩnh vực ở các thị trường Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, và thị trường ASEAN

- Được trải nghiệm những product thú vị, và làm việc cho những khách hàng cùng team product tuyệt vời.

 

* Yêu cầu công việc:

- Cử nhân các ngành Khoa học Máy tính hoặc Công nghệ Thông tin.

- Chuyên môn kỹ thuật tối thiểu 7 năm, trong các lĩnh vực về Node.js, React, Vue.js

- Nói và viết tiếng Anh, tiếng Nhật tốt là một điểm cộng

 

※ Trách nhiệm:

- Quản lý dự án trong ngân sách và thời gian đã thoả thuận với khách hàng đồng thời kiểm soát được phạm vi công việc và những tác động từ sự thay đổi yêu cầu thông qua quy trình làm việc đã đăng ký.

- Đảm bảo chất lượng giao hàng

- Làm việc với trưởng nhóm để quản lý nhân viên phát triển và phân công công việc theo nhu cầu phát triển của dự án.

- Báo cáo tiến độ công việc, các vấn đề về dự án (tình trạng phát triển, tiến độ, các vấn đề và rủi ro), khách hàng và nhân viên cho giám đốc và khách hàng.

- Đồng thời làm việc với Business Analysts・Product Owners để thúc đẩy các Yêu cầu, Thiết kế và quy trình lập báo giá.

 

 

*** Vui lòng nộp CV bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

Công ty sẽ liên hệ với những ứng viên được chọn, CV của bạn sẽ được lưu lại tại công ty.

Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Upload your CV
One file only, 5 MB limit, file types: pdf, docx, pptx.